ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการทำฟันเพื่อแก้ไขลักษณะที่ไม่สวยงามบางอย่าง เช่น ฟันยื่น คางยื่น ฟันห่าง ฟันเก ฟันบิด เรียงตัวไม่สวยงาม ฟันมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ หรือ การมีช่องว่างระหว่างซี่ฟัน เนื่องจากได้เคยถอนฟัน
เป็นต้น

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการให้บริการเกี่ยวกับ

  • การจัดฟัน หรือการดัดฟัน
  • การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาว
  • การทำรากฟันเทียม
  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การทำครอบฟัน และ สะพานฟัน
  • การทำวีเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียม