ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟัน
จริงตามธรรมชาติที่ได้สูญเสียไป โดยทันตแพทย์จะทำการฝัง
วัสดุที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรากฟัน ซึ่งทำมาจากโลหะ
ไทเทเนียม (Titanium) ลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อประโยชน์
ในการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ เพื่อ
ความสวยงาม และเพื่อรองรับการใส่ครอบฟัน สะพานฟันหรือ
ฟันปลอมแบบถอดได้

โดยวัสดุไททาเนียม ที่ใช้ได้ผ่านงานวิจัยมาแล้วว่า จะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายหรือ ผลข้างเคียงใดๆ

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม

• ทดแทนฟันหนึ่ง หรือหลายซี่ ที่หายไป
• ไม่จำเป็นต้องสูญเสียเนื้อฟันจากการกรอฟันเพื่อทำสะพานฟันแบบทั่วไป
• สามารถใส่ฟันปลอมได้แน่น สะดวกสบาย และเป็นธรรมชาติิมากยิ่งขึ้น
• ลดปัญหาการขยับ หรือ การหลุดของฟันปลอมในขณะพูด หรือเคี้ยวอาหาร
• ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และ พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียง และสนทนา
• ช่วยป้องกันการสูญเสียโครงสร้างของกระดูกรองรับรอบๆช่องว่าง ที่ถูกถอนฟันไป
• มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การดูแลรักษาความสะอาดรากฟันเทียม
การดูแลรักษาความสะอาดรากเทียม
• จะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธี และใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาดบริเวณ ซอกฟันทุกวัน
• ควรจะไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คฟัน และรากฟันเทียม ทุกๆ 6 เดือน
• ไม่ควรสูบบุหรี่ เพราะคราบบุหรี่ที่ไปเกาะที่รากเทียม อาจทำให้กระดูกที่อยู่รอบๆรากฟันเทียมเกิดการอักเสบ กระดูกละลาย สุดท้ายรากเทียมจะโยก และมีโอกาสหลุดได้
• ในกรณีที่ไปพบทันตแพทย์จะต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่ามีรากเทียมซี่ใดอยู่ในช่องปาก เพื่อที่ทันตแพทย์จะได้ระวัง และหลีกเลี่ยง ไม่ให้เครื่องมือไปโดนรากฟันเทียมของท่าน