ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก

sms bedeutung

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

คือการให้บริการรักษาฟันเด็ก ในด้านต่างๆ เช่น

gqview - การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

bvh animation files - การอุดฟันน้ำนม

free avg 2015 - การขัดฟัน และ เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์

- การทำความสะอาด ขูดหินปูน และขัดฟัน

- การเคลือบหลุมร่องฟัน

-การถอนฟันและการทำเครื่องมือคงสภาพช่องว่างไว้ เพื่อรอให้ฟันแท้ขึ้นมาโดยไม่ซ้อนเก

- การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนม

- การทำครอบฟันสแตนเลส